SIS
CHAIR صندلی

SIS

CHAIR صندلی

Lightest chair of our collection :
Weight 3 kilogram

سبکترین صندلی نشیمن با وزن حدودا ۳ کیلوگرم.
میس فن د روهه، معمار معروف آلمانی در تعریفی از یک صندلی خوب چهار ویژگی اصلی را بر میشمارد :
یک صندلی باید کاربردی باشد، زیبا باشد، مقاوم باشد و سبک باشد!
کفی این صندلی با دست بافته میشود. پس از استفاده طولانی ممکن است بافت‌ها کمی فاصله بگیرند که حتی به راحتی بیشتر منجر خواهد شد.
(محکم‌کردن دوباره بافت این صندلی تا دو سال رایگان خواهد بود)