پس از ۱۷ سال تحمل سختی‌ها و ناملایماتی چون تولید كالایی اصیل با طراحی طراحان ایرانی گرد هم‌آوری و ارتقا سطح علمی یك گروه برای كار كردن در بخش تولید، طراحی، نظارت بر كیفیت، تحقیق و توسعه تولیدِ کالای مرغوب و استاندارد، بدون داشتن زیرساخت درست آموزشی در صنعت چوب و مبلمان اكنون نشیمن به نوجوانی می‌ماند كه والدینش با گذراندن سال‌هایی سخت، بستر موفقیت را در وجودش نهادینه كرده اند.

ما سال‌هاست، عهد بسته ایم به كمتر از یكی از بهترین‌ها در دنیا دلخوش نباشیم ما باور كرده ایم كه فردا باید بهتر از امروز باشد ما ایمان داریم كه "اكنون" با تمام مشقت هایی كه در گذشته به جان خریده ایم "هیچ" است در نتیجه ما به سمت و سوی سلیقه ی عوام حركت نخواهیم كرد "نشیمن" آن چه را انجام خواهد داد كه درست باشد.

سال ها در بدترین شرایط اقتصادی حاكم بر دنیا با همین باور رشد كرده ایم و این سختی ها تنها بر استواری ما افزوده اند.

مشتاقانه منتظر آینده ای روشن هستیم!

 

م‌ح‌ق

مدیرعامل وقت نشیمن

زمستان ۹۳