MAN

ARMCHAIR تكى راحتى

Length 65 Depth 80
این سبک از صندلی و مبل‌های راحتی به نجاران و پیشه وران دانمارکی و کشور‌های اسکاندیناوی منصوب است.
دسته ها از چوبی چند ضلعی فرم داده شده و پایه‌ها با مقطعی گرد از سر به همدیگر وصل شده‌اند
که یکپارچگی فرم این اتصال نشان از تخصصی ویژه در نجاری است و هنر دست پیشه ور...